Згода на використання «CRM Travels»Шановний Користувач! Перед початком будь-якого використання Програми уважно ознайомтеся з умовами її використання, що містяться в цій Угоді. Інсталяція, запуск, відтворення або інше початок використання Програми означає належне укладення цієї Угоди та Вашу повну згоду з усіма його умовами. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти умови цієї Угоди, Ви не маєте права використовувати Програму.

Ця Ліцензійна угода (далі – Угода) укладається між ТОВ «CRM Travels» (далі – Ліцензіар) та будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Адміністратор порталу).

1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

1.1. Програма – програма для ЕОМ «CRM Travels» всіх редакцій (як в цілому, так і її компоненти), розміщена на зовнішніх серверах, яка є представленою в об'єктивній формі сукупністю даних і команд, в тому числі, вихідного тексту, бази даних, аудіовізуальних творів, включених Ліцензіаром до складу зазначеної програми для ЕОМ, а також будь-яка документація щодо її використання.

1.2. Сайт – сайт Ліцензіара, розташований в мережі Інтернет за адресою https://crmtravels.com/.

1.3.Авторизований користувач – користувач, який зареєстрований в Програмі та авторизувався в ній як мінімум один раз.

1.4. Портал – інформаційний ресурс, який є сукупністю даних однієї Програми з унікальним ідентифікатором, за допомогою якого групуються об'єкти програми (інформаційні блоки, веб-форми, форуми, шаблони, шаблони листів та інші) для їх спільного відображення і використання, зазвичай в одному зовнішньому вигляді, мові інтерфейсу, доменному імені або каталозі.

1.5. Використання Програми – будь-які дії, пов'язані з функціонуванням Програми відповідно до її призначення.

1.6. Технічна підтримка – заходи, що здійснюються Ліцензіаром у встановлених ним межах та обсягах для забезпечення функціонування Програми, включаючи інформаційно-консультаційну підтримку з питань використання Програми.

1.7. Ліцензійний договір – письмовий договір, на підставі якого Ліцензіар або інша особа, яка має відповідні права, надали Адміністратору порталу право на використання Програми на умовах обраної Адміністратором порталу ліцензії.

1.8. Обліковий запис – запис у системі Ліцензіара, що зберігає дані, що дозволяють ідентифікувати Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача.

1.9. Особистий кабінет – закрита область Сайту, що дозволяє Адміністратору порталу здійснювати авторизацію нових користувачів, керувати їх Обліковими записами і управляти Порталом та його налаштуваннями. Для входу в Особистий кабінет використовуються унікальне ім'я і пароль, отримані Адміністратором порталу при реєстрації на Сайті.

2. ПРЕДМЕТ ЗГОДИ

2.1. Ліцензіар надає Адміністратору порталу право використання Програми (просту невиключну ліцензію), за умови дотримання всіх обмежень і умов використання Програми у відповідності з її технічною документацією, функціональними можливостями та умовами цієї Угоди, з урахуванням типів ліцензій, перелік яких наведено в мережі Інтернет за адресою https://crmtravels.com/documents-all/.

2.2. Всі положення цієї Угоди поширюються як на Програму в цілому, так і на її окремі компоненти, які не можуть бути розділені і/або використовуватися на різних комп'ютерах (ЕОМ).

2.3. Ця Угода укладається до або безпосередньо в момент початку використання Програми і діє протягом всього строку її правомірного використання Адміністратором порталу в межах строку дії авторського права на неї за умови належного дотримання Адміністратором порталу умов цієї Угоди.

2.4. Ліцензіар надає Адміністратору порталу право використання Програми без обмеження по території на умовах і в порядку, передбачених чинним законодавством України та даною Угодою.

3. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ТОВАРНІ ЗНАКИ

3.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав (програма для ЕОМ), які регулюються і захищені законодавством України про інтелектуальну власність і нормами міжнародного права.

3.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (у тому числі їх частини) є комерційною таємницею Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушенні умов цієї Угоди розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Адміністратора порталу наданих за цією Угодою прав.

3.3. Ліцензіар гарантує, що володіє всіма необхідними за цією Угодою правами для надання їх Адміністратору порталу, включаючи документацію до Програми.

3.4. Відповідальність за порушення авторських прав настає у відповідності з чинним законодавством України.

3.5. Даною Угодою Адміністратору порталу не надаються ніякі права на використання Товарних Знаків і Знаків Обслуговування Ліцензіара та/або його партнерів.

3.6. Адміністратор порталу не може ні при яких умовах видаляти або робити малопомітними інформацію та відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, вказані в Програмі.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Ця Угода надає право відтворення за допомогою інсталяції та запуску однієї копії Програми в рамках її функціональних можливостей. Адміністратору порталу надається право створити Портал організації, при цьому обсяг документів не повинен перевищувати дозволений відповідним типом ліцензії.

4.2. Використання Програми з перевищенням дозволеного обсягу документів, що можливо лише у разі розширення ліцензії на умовах, розміщених на Сайті Ліцензіара і в п. 6.6 цієї Згоди.

Примітка: В рамках цієї Угоди під дозволеним обсягом документів не мається на увазі надання Адміністратору порталу прямого доступу до серверів Ліцензіара, бази даних, фізичного або віртуального устаткування, операційної системи, можливості адміністрування або модифікування Програми. Зазначене поняття є технологічним обмеженням використання Програми в рамках відповідного типу ліцензії та застосовується Ліцензіаром для зручності визначення обсягу використання Програми з метою з метою прогнозування, регулювання і управління навантаженням на Програму.

4.3. Реєстрація.

4.3.1. Для того щоб скористатися Програмою Адміністратору порталу необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Адміністратора порталу буде створений унікальний обліковий запис. Для додавання Авторизованих користувачів необхідно зареєструвати їх в Особистому кабінеті шляхом заповнення відповідної форми. Кількість Авторизованих користувачів в рамках одного Особистого кабінету визначається виходячи з типу ліцензії.

4.3.2. Для реєстрації Адміністратор порталу зобов'язується надати достовірну і повну інформацію про себе й Авторизованих користувачів з питань, пропонованих у формі реєстрації, та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Адміністратор порталу надає невірну інформацію або у Ліцензіара є підстави вважати, що надана Адміністратором порталу інформація неповна або недостовірна, Ліцензіар має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача, а також заборонити Адміністратору порталу та/або Авторизованому користувачу використання Програми.

4.3.3. Ліцензіар залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Адміністратора порталу підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запитати у зв'язку з цим підтверджуючі документи, неподання яких, на розсуд Ліцензіара, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені п. 4.3.2 Угоди.

4.3.4. Персональна інформація Адміністратора порталу, яка міститься в його обліковому записі, зберігається і обробляється Ліцензіаром згідно з Умовами конфіденційності (crmtravels.com/privacy).

4.4. Логін та пароль для доступу до облікового запису Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача.

4.4.1. При реєстрації Адміністратор порталу та/або Авторизований користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача) і пароль для доступу до облікового запису. Ліцензіар має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи і т. д.).

4.4.2. Адміністратор порталу та/або Авторизований користувач самостійно несуть відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також самостійно забезпечують конфіденційність свого пароля. Адміністратор порталу самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їх наслідки) у рамках або з використанням Програми під обліковим записом Адміністратора порталу, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності Адміністратор порталу даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Програми під обліковим записом Адміністратора порталу вважаються здійсненими самим Адміністратором порталу, за винятком випадків, які мають місце після одержання Ліцензіаром від Адміністратора порталу спрямованого в порядку, передбаченому п. 4.4.3, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Адміністратора порталу та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційність свого пароля.

4.4.3. Адміністратор порталу зобов'язаний негайно повідомити Ліцензіара про будь-який випадок несанкціонованого (не дозволеного Адміністратору порталу) доступу до Програми за допомогою облікового запису Адміністратора порталу та/або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. В цілях безпеки, Адміністратор порталу зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Ліцензіар не несе відповідальності за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть статися через порушення Адміністратором порталу положень цієї частини Угоди.

4.5. Припинення реєстрації.

Ліцензіар має право заблокувати і видалити обліковий запис Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача, включаючи весь контент без пояснення причин, у тому числі в разі порушення Адміністратором порталу умов Згоди або інших умов документів, у разі невикористання Програми в рамках ліцензії Проект протягом 50 (П'ятдесяти) днів. Під невикористанням Програми в цій Угоді розуміється відсутність даних в архівній системі Ліцензіара про авторизацію Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача.

4.6. Видалення облікового запису

При припиненні реєстрації з причин, зазначених у п. 4.5. цієї Угоди, відбувається видалення облікового запису Адміністратора порталу, а також всього контенту, розміщеного з його використанням, доменне ім'я Порталу при цьому стає доступним для використання іншим користувачам. З цього моменту відновлення облікового запису будь-якої інформації, що відноситься до нього, доступів до Програми з використанням цього облікового запису - неможливі.

4.7. Адміністратору порталу не дозволяється використовувати Програму яким-небудь способом, якщо таке використання не суперечить чи призводить до порушення чинного законодавства України.

4.8. Залишок коштів на внутрішньому балансі Програми Адміністратору порталу не виплачується. Кошти можуть бути використані тільки для оплати роботи Програми на обраному тарифі.

5. ПОСТУПКА (ПЕРЕДАЧА) ПРАВ

5.1. Адміністратор порталу за винятком випадків, встановлених цією Угодою, має право одноразово поступитися (передати) повністю свої права та обов'язки за цією Угодою іншому Адміністратору порталу тільки за умови отримання письмової згоди Ліцензіара. Зазначене право на поступку (передачу) не надається тим Адміністраторам порталу, які отримали права на використання Програми в результаті аналогічної відступлення (передачі).

5.2. Поступка (передача) прав і обов'язків здійснюється тільки за умови повної і беззастережної згоди нового Адміністратора порталу з усіма положеннями та умовами даної Угоди та Ліцензійного договору.

5.3. Адміністратор порталу зобов'язаний надати Ліцензіару повні дані про нового Адміністратора порталу для перереєстрації на нього Програми у відповідності з цією Угодою.

5.4. Поступка (передача) прав за цією Угодою не може бути здійснена опосередковано або через будь-яку третю особу.

6. ТИПИ ЛІЦЕНЗІЙ

6.1. Адміністратор порталу має право самостійно вибирати відповідний тип ліцензії, перелік яких розміщений в мережі Інтернет за адресою: crmtravels.com/documents-all/.

6.2. Обраний Адміністратором порталу тип ліцензії визначається відповідним Ліцензійним договором.

6.3. Адміністратор порталу має право змінити тип ліцензії, протягом усього строку її дії, при цьому термін дії придбаної ліцензії буде збільшено пропорційно оплаченому, але невикористаному терміну дії поточної ліцензії.

6.4. Термін дії ліцензії починає текти з дати укладення Ліцензійного договору, за винятком ліцензії Проект, термін дії якої починає текти з дати створення облікового запису.

6.5. У разі закінчення строку дії відповідної ліцензії та невчинення Адміністратором порталу протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів будь-яких дій щодо продовження ліцензії на використання Програми в рамках типу ліцензії, дія якої закінчена, або іншого типу з переліку, зазначеного в п. 6.1. цієї Угоди, подальше використання Програми Адміністратором порталу здійснюється в рамках ліцензії Проект.

6.6. Ліцензіар має право змінити в односторонньому порядку типи ліцензій, шляхом розміщення нового їх переліку в мережі Інтернет за адресою crmtravels.com/documents-all/ не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до дати введення в дію таких змін.

6.7. Розширення ліцензії:

6.7.1. Розширення ліцензії, що передбачає можливість збільшення дозволеного об'єму документів, дозволяє Адміністратору порталу до закінчення терміну діючої ліцензії використовувати Програму з таким дозволеним об'ємом документів, яке передбачено розширенням.

6.7.2. Подальше правомірне використання додаткового функціоналу Програми можливо тільки за умови придбання нової ліцензії разом з розширенням ліцензії, необхідним для відповідного дозволеного об'єму документів.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

7.1. Адміністратору порталу надається право використання Порталу, при цьому Адміністратор порталу та/або Авторизовані користувачі не вправі вчиняти дії, які можуть спричинити: а) порушення функціонування обладнання та мережі Ліцензіара; б) порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми; в) несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних і мережних ресурсів Ліцензіара; г) заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам.

7.2. Адміністратору порталу не надається можливість модифікації Порталу, його дизайну і зовнішнього вигляду.

7.3. Адміністратор порталу самостійно забезпечує підключення робочого місця до мережі Інтернет, а також самостійно забезпечує комплектацію робочого місця у відповідності з вимогами, розміщеними на Сайті.

7.4. Адміністратор порталу гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

7.5. Ліцензіар не надає послуг хостингу і телекомунікаційних послуг.

7.6. Адміністратор порталу вправі без виплати винагороди використовувати Програму в рамках ліцензії Проект (умови якої викладені в мережі Інтернет за адресою crmtravels.com/documents-all/ в ознайомлювальних цілях необмежений період часу.

7.7. Адміністратор порталу не має права відтворювати Програму іншими способами, крім дозволених, а також копіювати, продавати та перепродавати її (включаючи контент, доступний Адміністратору порталу засобами Програми), або доступ до неї, крім тих випадків, коли Адміністратор порталу отримав такий дозвіл від Ліцензіара.

8. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

8.1. Ліцензіар здійснює Технічну підтримку Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача, в тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних (популярних) операційних, поштових та інших систем Програми в порядку і на умовах, вказаних в технічній документації до неї.

8.2. Адміністратор порталу та/або Авторизований користувач має право звертатися в службу Технічної підтримки Ліцензіара без виплати додаткової винагороди.

8.3. Для здійснення Технічної підтримки Ліцензіар має право вимагати від Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача надання інформації, що стосується даних облікового запису, технічних характеристик обладнання.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За порушення умов цього договору настає відповідальність, передбачена законодавством України.

9.2. Ліцензіар не несе відповідальності перед Адміністратором порталу та/або Авторизованими користувачами за будь-які збитки, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації або заощаджень, пов'язаних з використанням або неможливістю використання Програми, в тому числі в разі попереднього повідомлення з боку Адміністратора порталу та/або Авторизованого користувача про можливість такого збитку, або за будь-яким позовом третьої сторони.

10. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

10.1. Ліцензіар гарантує роботу Програми у відповідності з її технічною документацією.

10.2. Ліцензіар не гарантує, що Програма, а також всі її функціональні можливості будуть відповідати очікуванням Адміністратора порталу.

10.3. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Ліцензіар вживе заходів для їх виправлення в максимально короткі терміни. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлено, так як Програма тісно взаємодіє з іншими програмами для ЕОМ сторонніх розробників, операційними системами і апаратними ресурсами різних ЕОМ, працездатність і час усунення проблем в повній мірі не залежать тільки від Ліцензіара.

10.4. У разі вчинення Адміністратором порталу та/або Авторизованим користувачем дій, заборонених нормами п. 7.1. цього договору, Ліцензіар вправі без пояснення причин і будь-якого повідомлення Адміністратору порталу вжити заходи, що виявляють і запобігають зазначеним порушенням.

10.5. Ліцензіар не ініціює і не контролює розміщення Адміністратором порталу та/або Авторизованим користувачем будь-якої інформації у процесі використання Програми, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати чи порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори та чинне законодавство України.

10.6. Всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з Угоди або у зв'язку з нею, підлягають врегулюванню Сторонами шляхом переговорів. При відсутності згоди спір між Сторонами підлягає розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Ліцензіара.

11. ДІЯ, ЗМІНА ТА РОЗІРВАННЯ УГОДИ

11.1. З усіх питань, не врегульованих цією Угодою, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.2. Ліцензіар має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет за адресою crmtravels.com/uk/agreement.

11.3. Ліцензіар має право у разі порушення Адміністратором порталу умов цієї Угоди по використанню Програми, в тому числі, але не обмежуючись положеннями розділу 4 цієї Угоди, в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Адміністратора порталу за один робочий день до передбачуваної дати такого розірвання, без наступних виплат будь-яких компенсацій Адміністратору порталу, пов'язаних із зазначеним розірванням.

11.4. При розірвання цієї Угоди будь-якою стороною за будь-яких підстав Адміністратор порталу зобов'язаний припинити використання Програми.

12. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛІЦЕНЗІАРА

ТОВ «CRM Travels»
Polska, Kraków, ul. Świętokrzyska 12/323