Політика конфіденційності

Для використання деяких служб, програм і продуктів «CRM Travels» (далі - Продукти «CRM Travels») може знадобитися проходження процедури реєстрації або надання персональної інформації «CRM Travels». Реєстрація може знадобитися для доступу до деяких функцій сайтів або участі в рекламних акціях. Умови про конфіденційність містять поясненн , як використовується така інформація. Уважно ознайомтеся з цими Умовами про конфіденційність і при необхідності поставте запитання.

Дані Умови про конфіденційність регулюють відносини між «CRM Travels» і будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – Користувач) з обробки Персональної інформації, включаючи, крім іншого, збирання, використання, збереження і безпеку наданої Користувачем і/або зібраної у Користувача інформації. Дія цих Умов конфіденційності поширюється на всю інформацію, яку «CRM Travels» та/або його афілійовані або інші уповноважені особи, які діють від імені «CRM Travels», можуть отримати про Користувача під час використання ним будь-якого з Продуктів «CRM Travels».

Звертаємо Вашу увагу: використання Продуктів «CRM Travels» означає Вашу повну згоду з усіма положеннями цих Умов щодо конфіденційності та зазначених у них умов обробки Вашої Персональної інформації. Якщо Ви не згодні беззастережно прийняти всі положення цих Умов конфіденційності, Ви не маєте права використовувати Продукти «CRM Travels» і повинні видалити всі їх компоненти зі свого комп'ютера (ЕОМ).

1. Персональна інформація, що збирається і обробляється «CRM Travels»

У рамках цих Умов про конфіденційність під персональною інформацією розуміється:

  1.1. Інформація (включаючи, але не обмежуючись, персональні дані), яку Користувач самостійно надає «CRM Travels» при здійсненні дій, спрямованих на реєстрацію Продуктів «CRM Travels» (у т. ч. активація) або в рамках їх використання (в т. ч. створення облікового запису, звернення в службу підтримки). Інформація надається шляхом заповнення Користувачем відповідних форм, при цьому обсяг надання інформації при заповненні необов'язкових полів зазначених форм визначається Користувачем самостійно.
  1.2. Інформація, що отримується автоматично при використанні Продуктів «CRM Travels» Користувачем, у т. ч. з cookies (при завантаженні матеріалів сайтів CRM Travels, автоматично перевіряються відомості про систему Користувача; при використанні інструментів спілкування Користувачем, можуть бути збережені матеріали та повідомлення, які він відправляв і отримував, при цьому «CRM Travels» залишає за собою право перевіряти зміст спілкування Користувача на своїх сайтах).
  1.3. Користувальницькі дані — будь-яка інформація завантажена (внесена) Користувачем в Продукти «CRM Travels».
  1.4. Інша інформація про Користувача, яку отримує «CRM Travels» виключно в зазначених у розділі 2 цих Умов про конфіденційність цілях.

2. Цілі збору та обробки персональної інформації Користувачів

Збір, зберігання та обробка зазначеної у розділі 1 цих Умов про конфіденційність інформації здійснюється виключно у таких конкретних цілях:

  2.1. Для ідентифікації Користувача при використанні Продуктів «CRM Travels»;
  2.2. Для персоналізації обліку відвідувань (у тому числі з метою надання персоналізованих послуг Користувачеві) та реєстрації дій Користувача «CRM Travels» використовує Cookies .
  2.3. Для здійснення взаємодії з Користувачем у рамках укладених з «CRM Travels» договорів або угод.
  2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних (у т.ч. для з'ясування думки користувачів про різні продукти та послуги, що надаються «CRM Travels»).

3. Умови обробки персональної інформації Користувача та її передачі третім особам

  3.1. Зберігання (у тому числі зміна та видалення) персональної інформації користувачів здійснюється відповідно до функціонального призначення конкретних Продуктів «CRM Travels», технічної документації до них, а також Ліцензійної угоди на їх використання.
  3.2. Розкриття персональної інформації третім особам здійснюється наступних випадках :

   3.2.1. Користувач завчасно висловив свою згоду на таке розкриття.
   3.2.2. Передача необхідна для виконання договору, стороною якого або вигодонабувачем або поручителем за яким є Користувач, а також для укладення договору з ініціативи Користувача або договору, за яким Користувач буде вигодонабувачем або поручителем.
   3.2.3. Передача необхідна для захисту прав і законних інтересів «CRM Travels» або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські права «CRM Travels» та/або відповідну Ліцензійну угоду.
   3.2.4. Передача необхідна для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів (див. розділ Каталог сторонніх додатків «Маркетплейс») на ім'я Користувача або організації, інтереси якої представляє Користувач.
   3.2.5. Передача необхідна для здійснення правосуддя, виконання судового акта, акта іншого органу або посадової особи, що підлягають виконанню відповідно до законодавства України про виконавче провадження або інших передбачених чинним законодавством України випадках.
  3.3. При обробці персональних даних користувачів «CRM Travels» керується Законом України №2297 «Про персональні дані».

4. Каталог сторонніх застосунків «Маркетплейс»

  4.1. Каталог «Маркетплейс» - це вебслужба, що дозволяє завантажувати, купувати, встановлювати й оцінювати продукти та сервіси сторонніх розробників, сумісних з Продуктами «CRM Travels».
  4.2. При підключенні продуктів і сервісів з Каталогу «Маркетплейс», регулювання питання про конфіденційність Персональної інформації, що передається Користувачем розробникам сторонніх продуктів і сервісів, цілком та повністю лежить на зазначеному сторонньому розробнику і підпадає під умови відповідних документів про конфіденційність Персональної інформації.
  4.3. Встановлюючи і використовуючи в тій чи іншій формі сторонні продукти або послуги, які використовуються для обробки даних, внесених в Продукти «CRM Travels», Користувач надає «CRM Travels» дозвіл на забезпечення доступу для цих сторонніх продуктів і сервісів до даних Користувача. «CRM Travels» не несе ніякої відповідальності за розкриття, модифікацію або видалення даних Користувача в результаті такого доступу.

5. Обмеження відповідальності

5.1. «CRM Travels» не ініціює розміщення Персональної інформації при використанні Продуктів «CRM Travels», не контролює її достовірність і актуальність, проте «CRM Travels» залишає за собою право вимагати підтвердження достовірності, переданої йому інформації Користувачем.
5.2. При розміщенні (наданні CRM Travels) Персональної інформації третіх осіб Користувач гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на зазначені дії, а також гарантує повну і беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цих Умов про конфіденційність.
5.3. CRM Travels не несе відповідальності за збір, зберігання та обробку Персональної інформації програмним забезпеченням сторонніх розробників, включених в Продукти «CRM Travels».
5.4. CRM Travels не може зберегти конфіденційність Персональної інформації Користувача, публічний доступ до якої надано самим Користувачем в силу функціональних призначень відповідного Продукту «CRM Travels»; Користувач погоджується з тим, що при використанні таких Продуктів певна частина його Персональної інформації стає доступною для необмеженого кола осіб.

6. Захист Персональної інформації

«CRM Travels» приймає необхідні правові, організаційні та технічні заходи або забезпечує їх прийняття для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій стосовно Персональної інформації, у тому числі:
 • Використовує RSA шифрування в Продуктах «CRM Travels».
 • Надає при необхідності двоетапну перевірку для доступу до облікового запису.
 • Здійснює захист авторизованих сесій.
 • Постійно вдосконалює способи збору, зберігання і обробки даних.


7. Видалення Персональної інформації

Для видалення персональної інформації зверніться в службу підтримки за адресою https://crmtravels.com/uk/support зі свого персонального аккаунта «CRM Travels».

8. Заключні положення

Дані Умови про конфіденційність можуть бути змінені «CRM Travels» в односторонньому порядку шляхом розміщення їх в новій редакції в мережі Інтернет за адресою https://crmtravels.com/uk/privacy. У разі розбіжності Умов конфіденційності з положеннями Ліцензійної угоди з Користувачем, переважну силу має Ліцензійна угода.

9. Контактна інформація «CRM Travels»

ТОВ «CRM Travels»
Polska, Kraków, ul. Świętokrzyska 12/323